Experiència i formació, valors i persones

Anys de formació i experiència en el sector dels esports de muntanya ens permeten oferir un servei de qualitat als participants.

Els valors i el tracte humà, una de les eines indispensables d’un bon guia.

Complim amb la normativa referent a titulacions i assegurances, així com també amb aspectes medi ambientals per a desenvolupar l’activitat respectant l’entorn i transmetre els valors i coneixements per preservar-lo.

  • Tècnics esportius en descens d’engorjats i barrancs.

 

  • Guies de muntanya

 

  • Tècnics esportius en activitats fisico-esportives en el medi natural.

 

  • Monitors de Lleure.

Tècnics inscrits al registre del Consell Català de l’Esport, número 016231

  • Socorristes Aquàtics i tècnics en rescat en altura.

 

  • RCP Bàsica i DEA. Primers auxilis.

 

  • Prevenció Riscos Laborals.